InTwello

Zonnepanelen op dak gemeentehuis

TWELLO.- Ze liggen er bijna: de 400 panelen op het gemeentehuis van Voorst. Afgelopen donderdag was men op het dak druk bezig de enorme klus verder af te ronden. 54 inwoners van de gemeente hebben gezamenlijk een bedrag van 104.000 euro bijeengebracht om dit project mogelijk te maken. De installatie zal rond 27 oktober in gebruik worden genomen en de verwachte opbrengst van de panelen is ruim 90.000 kWh per jaar. Initiatiefnemer voor het project is de lokale coöperatie EnergieRijk Voorst.

Volgens projectleider Guus Köster is anderhalf jaar nodig geweest om dit project te realiseren. Begonnen met een haalbaarheidsanalyse zijn vervolgens vele trajecten doorlopen. “Je moet wel een lange adem hebben, maar je doet dit met elkaar en dat maakt het ook weer leuk”, merkt hij op. Alle gebouwen met een behoorlijk dak en een mooie schaalgrootte zijn volgens hem geschikt voor een dergelijk project. Te denken aan bij voorbeeld een sporthal of bedrijfspand. In Gelderland zijn dankzij het energieakkoord inmiddels meer projecten gestart. Volgens de projectleider zullen er steeds meer initiatieven komen, ook omdat de overheid de regels heeft verruimd. Over eventuele vooroordelen van burgers merkt hij op: “Onbekend maakt onbemind! Hoe meer projecten er komen hoe sneller zullen ook de vooroordelen worden weggenomen.”

Postcoderoos bepalend voor gezamenlijk initiatief
De gemeente Voorst stelt het dak van het gemeentehuis gratis beschikbaar ten bate van haar eigen burgers. Mede door een bijdrage van de provincie leveren de panelen naast schone energie een mooi rendement. Verrekening vindt plaats via de elektriciteitsnota en na 10 jaar zijn de kosten terugverdiend. “Het gratis ter beschikking stellen is hierbij een belangrijk element en dat zal het ook in de toekomst blijven”, zegt projectleider Guus Köster. Hij legt uit dat een regeling het mogelijk maakt niet alleen op eigen maar ook op andermans dak zonnepanelen te plaatsen, mits men zich collectief organiseert en er sprake is van enige schaalgrootte. De postcoderoos is daarbij bepalend voor gezamenlijke initiatieven, men zal zich dus moeten richten aan bewoners binnen de roos. Dat is bedacht door de overheid, bij het opstellen van het energieakkoord in 2013. De opgewekte stroom wordt afgenomen door Greenchoice die daarvoor een vergoeding betaalt die naar rato van de inleg wordt doorbetaald aan de leden van de coöperatie. Belangrijk voor het rendement is ook de korting op de energiebelasting: voor elke geproduceerde kilowatt krijgen de leden in ieder geval 9 cent maar naar alle verwachting per 1 januari 2016 bijna 11 cent korting. De kortingsregeling geldt voor een periode van 10 jaar. Na deze periode neemt de gemeente Voorst de panelen over.

Minder CO2 en goedkope aansluiting door Liander
Door het gebruik van deze panelen wordt er jaarlijks ruim 50.000 kg CO2 minder geproduceerd dan bij de grote centrales het geval zou zijn. En met die lagere uitstoot van CO2 is het milieu gebaat: minder opwarming van de aarde en minder stijging van de zeespiegel.
Liander is de netbeheerder in deze regio en ook met hen was er een voorbeeldige samenwerking. Door hun inzet konden veel kosten worden bespaard. Maurice van Duijnhoven, programmamanager lokale duurzame opwek bij Liander, zegt daarover: “Het gemeentehuis in Twello is één van de pilotprojecten van Liander waar we een nieuw type aansluiting hebben gerealiseerd. Deze aansluiting is speciaal voor dit soort initiatieven ontwikkeld, om de kosten van het zonneproject te verlagen. Dat kan, omdat er met deze aansluiting optimaal gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige technische installatie van het gemeentehuis. Omdat deze aansluitvorm niet paste binnen de bestaande wet- en regelgeving is er een intensief ontwikkel- en lobbytraject aan voorafgegaan.”

Nieuwe projecten zijn nodig
Joop Hasselman, voorzitter van EnergieRijk Voorst is ook enthousiast over dit project: “Door de werkgroep die dit project tot stand heeft gebracht is veel werk verzet. Die mensen verdienen een grote pluim. Ik hoop en verwacht ook dat we nog vele van deze projecten, waarin burgers van Voorst kunnen participeren, kunnen uitvoeren. En dat is ook nodig, als we de doelstelling van onze coöperatie willen halen. Want in 2030 moet 50% van de energie in Voorst duurzaam worden opgewekt. Het is een mooi begin!”

 

Bron: Voorster Nieuws