InTwello

Voorst uit de startblokken voor JOGG

TWELLO.- Sinds dit jaar is de gemeente Voorst JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren op gezond gewicht. Landelijk hebben al meer dan 80 gemeenten de JOGG aanpak omarmd. De gemeente Voorst gaat met een lokaal plan van aanpak de strijd aan met het toenemende overgewicht bij jongeren. Overgewicht bij jongeren is niet alleen een landelijk probleem, maar speelt zeker ook in onze gemeente.

Op 25 maart dit jaar heeft een breed samengestelde ‘denktank’ na een avond brainstormen richting gegeven aan een mogelijke invulling voor een lokaal plan van aanpak voor een aantal thema’s. Er zijn veel interventies denkbaar. Echter is het verstandig om bij een effectieve en efficiënte aanpak lokaalde focus te richten op een aantal thema’s. De ‘denktank’ heeft afgesproken om voorlopig in te zetten op de thema’s ‘water drinken’ en ‘de gezonde (sport)kantine’, en als vervolg daarop het thema ‘bewegen’ op te pakken. Inmiddels is er een werkgroep ‘water drinken’ en een werkgroep ‘de gezonde (sport)kantine’ gevormd. Beide werkgroepen kwamen afgelopen donderdag voor een eerste werkbijeenkomst bij elkaar in het Kulturhus. De werkgroepen zijn breed samengesteld. Je kunt daarbij denken aan vertegenwoordigers uit het onderwijs (zowel professionals als ouders), sportverenigingen, GGD, sportraad, Koepel, bedrijfsleven en dergelijke.

De eerste werkbijeenkomst leverde al veel ideeën op, en het is aan de werkgroepen om deze ideeën te vertalen naar een lokale aanpak. Voelt u zich uitgedaagd na het lezen van dit artikel om ook mee te denken en mee te werken aan een gezonde leefomgeving voor onze jongeren, dan mag u zich gerust aanmelden voor deelname in één van beide werkgroepen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de JOGG regisseurs van de gemeente Voorst. De contactgegevens zijn: Mary Vlassak, m.vlassak@voorst.nl, telefoon: (0571) 279863 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag), Jan Mulder, mulder.janwillem@kpnmail.nl, mobiel: 06-24634755.