InTwello

Voorleesvrijwilligers brengen taalplezier in gezinnen

Twello – Acht enthousiaste vrijwilligers van de VoorleesExpress hebben de laatste gezamenlijke bijeenkomst gehad, waarna ze ieder persoonlijk het voorleestraject van 20 weken met ‘’hun’’ gezin afsluiten.

Tijdens dit traject van 20 weken bezoekt ieder vrijwilliger één keer per week kinderen tussen twee en acht jaar thuis om voor te lezen.  De voorlezers nemen zelf prentenboeken en taalspelletjes uit de bibliotheek mee, die passen bij de leeftijd en interesse van het kind. Na tien weken vindt  er een bibliotheekbezoek met een rondleiding plaats met ouders, kind en vrijwilliger. Vanaf dit moment kan het gezin ook zelf kinderboeken op een eigen pasje lenen.

Bij dit voorleesproject staat het leesplezier van de kinderen centraal en het ondersteunen van ouders bij de Nederlandse taalontwikkeling van hun kind.

De VoorleesExpress  start 2x per jaar; zowel in het voorjaar als en het najaar en bemiddelt tussen vrijwilligers in taalzwakke gezinnen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Alette van Doorn a.vandoorn@bibliotheekbrummenvoorst.nl Meer info zie ook www.voorleesexpress.nl of www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

vrijwilligers-afsluiting-voorleesexpress-voorst-jan-2017