InTwello

Samen sterk voor meer geletterdheid

2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren, een bijsluiter lezen, geldzaken bijhouden, maar ook je kind voorlezen.

Helaas weten nog steeds weinig mensen in Nederland dat 2,5 miljoen volwassenen in ons land moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En dat zij in veel gevallen ook niet goed met een computer overweg kunnen. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven.

Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we (samen) kunnen doen.

Geen schaamte nodig

“Bij laaggeletterdheid wordt vaak alleen gedacht aan de nieuwe Nederlanders. Dat is niet terecht, en ook zijn laaggeletterden niet vanzelfsprekend werkloos, zo zijn er circa 740.000 werknemers laaggeletterd.

Laat de vooroordelen maar even vliegen. Het belangrijkste is dat er mogelijkheden zijn om er aan te werken. Je hoeft je niet te schamen en je bent niet minder omdat je moeite hebt met lezen en schrijven. Iedereen heeft wel iets wat hij/zij lastig vindt en zo zijn er ook mensen die lezen en schrijven lastig vinden. Het is ontzettend moedig dat je de stap wilt zetten om er wat aan te doen. Daardoor kun je veel dingen zelf gemakkelijker en beter gaan begrijpen. Dat gun je gewoon iedereen!”, aldus Mirjam Dijkman-Bouwer, coördinator van Taalhuis Brummen|Voorst.

Taalhuis Brummen|Voorst

De partners binnen het netwerk Taalhuis Brummen & Voorst zetten zich gezamenlijk in voor meer geletterdheid in beide gemeenten. “Samen met de inzet van de professionals en de vele vrijwilligers die bij de partners actief zijn, is er zowel formeel als non-formele begeleiding mogelijk voor de taalvragers. Samen sterker!”, vult de coördinator nog aan. De partners in het netwerk zijn Stichting Welzijn Brummen, Mens en Welzijn te Voorst, Bibliotheek Brummen|Voorst, Aventus, Toptaal, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, gemeente Brummen, gemeente Voorst en Stichting Lezen en Schrijven.

Meedoen?

Ook bijdragen aan meer geletterden in de gemeente Brummen en Voorst? Voor meer informatie kunt u mailen naar taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl of bellen met de coördinator, Mirjam Dijkman-Bouwer via M 06 306 92 298.