InTwello

Kunstkring

www.kunstkringvoorst.nl/kunstkring/index.php

Openingstijden

  • 15:00 - 18:00
  • 14:00 - 17:00
  • 14:00 - 17:00

Over KunstKring Voorst

Het idee voor een Kunstkring in Voorst is ontstaan tijdens een vergadering op 23 februari 2006 in het Stationskoffiehuis te Twello. Op initiatief van de Culturele Raad waren hier zo’n 30 beeldende kunstenaars bijeen gekomen om nader met elkaar kennis te maken en te discussiëren over de mogelijkheden om kunst in de volle breedte meer aandacht te geven binnen de gemeente Voorst.

De KunstKring Voorst is opgericht in 2008. Zij is gehuisvest in een monumentaal pand aan de Dorpsstraat 11a te Twello. Op 12 juni 2009 is het gebouw feestelijk geopend door de heer Edo Horstman, wethouder van de gemeente Voorst.

Doelstelling

De KunstKring stelt zich ten doel om voor beeldende kunstenaars, vrienden en inwoners van de gemeente Voorst een centrum en platform te creëren waar kunst in de breedste zin en in al haar uitingen tot haar recht komt.

Mogelijkheden
Amateur- en beroepskunstenaars kunnen binnen de KunstKring praktisch alle kunstdisciplines uitoefenen. In een viertal ateliers kan men schilderen, aquarellen, tekenen, boetseren, kleien, pottenbakken enz. Tevens worden er workshops gehouden voor portret- en modeltekenen/schilderen. Sinds kort is er ook een aparte afdeling voor fotografie .

Omdat de KunstKring zoveel verschillende disciplines herbergt, is het tevens een broedplaats voor nieuwe ideeën. Kunstenaars kunnen met elkaar van gedachten wisselen over kunst en thema’s die hen bezig houden. Daartoe heeft de Stichting één van de ruimtes ingericht tot een gezellig GalerieCafé waar men met elkaar kan napraten en discussiëren. Dit GalerieCafé is tevens geopend voor vrienden van de KunstKring en de bezoekers van de naastgelegen Galerie De Statenhoed. Hier worden wisselende exposities gehouden van de deelnemende kunstenaars.

De Kunstkring in 2014
De KunstKring Voorst is jong en volop in beweging. Het bestuur en de vele vrijwilligers zetten zich in om het komende jaar een solide basis te leggen voor beeldende kunstenaars en kunstactiviteiten binnen de gemeente Voorst.

Een van de hoofddoelstellingen van de Stichting Kunstkring Voorst is om de jeugd in een vroegtijdig stadium te betrekken bij en te laten kennismaken met de diverse Kunstvormen. Een afgeleide doelstelling hiervan is om hiermee tevens een basis te creëren voor een jeugdafdeling die zorg draag voor een constante verjonging van het ledenbestand van de Kunstkring.

De KunstKring Voorst werkt ongesubsidieerd.

Adres

Dorpsstraat 11a.
Telefoon: 0571-270207
Website: www.kunstkringvoorst.nl/kunstkring/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/KunstkringVoorst