InTwello

Oude ETT kleding krijgt nieuw leven in Servië

TWELLO.- Toen hij vorig jaar te horen kreeg dat de ETT een nieuwe sponsor zou krijgen heeft Martijn Jansen uit Twello de ETT benaderd met de vraag of er al een bestemming was voor de oude kleding. Het bestuur reageerde direct enthousiast op het verzoek om kleding te doneren aan Jednota Sid in Servië. Martijn komt jaarlijks in dit gebied en heeft deze club eerder ook al ondersteund met fietsonderdelen die hij over had. Eén keer per jaar rijdt hij met een auto vol spullen naar Sid en zorg persoonlijk dat de goederen op de juiste plek komen. Hij vertelt hoe mooi het is om die blije gezichten te zien van de kinderen die kleding en materialen in ontvangst nemen. Een paar uur later duiken de selfies op facebook op met trotse kinderen in hun “nieuwe” outfit.

Jednota Sid
Zes jaar geleden is de Mountainbikeclub Jednota Sid gestart na een afsplitsing van de plaatselijke wielervereniging. Sid is een kleine stad in Servië dicht tegen de grens met Kroatië, aan de snelweg op 100 kilometer van Belgrado. De vereniging telt nu 35 leden in de leeftijd van 6 tot 20 jaar. Het sporten wordt serieus opgepakt en alle beschikbare middelen worden ingezet om de jeugd te laten trainen en aan regionale wedstrijden mee te laten doen. Aan de wedstrijden doen Kroaten, Serven en Bosniërs mee en de organiserende club regelt na afloop een maaltijd voor alle deelnemers, waarna iedereen als één familie met elkaar aan tafel gaat.

Kosten en onderdelen
Een gemiddeld inkomen voor een werkende volwassene in Servië  bedraagt ca. 250 a 300 euro in de maand. Hiervan moet een gezin rond zien te komen. U zult begrijpen dat er geen geld is voor het beoefenen van deze mooie sport. Sommige leden nemen zelf een fiets mee en voor een aantal stelt de vereniging een fiets ter beschikking. Prijzen van onderdelen zijn gelijk aan die in Nederland. Dit maakt het telkens weer een uitdaging om de boel draaiende te houden. Dus mocht u nog goede 26” atb-onderdelen over hebben neem dan even contact op via voorsternieuws@novmart.com