InTwello

Opening Bibliotheek op School op basisschool Ten Holtens Erve in Nijbroek

Donderdagmiddag 1 februari was het ’s morgens een drukte van belang in de hal van basisschool Ten Holtens Erve in Nijbroek. Alle kinderen waren aanwezig: want de schoolbibliotheek werd officieel geopend. Locoburgermeester Hans van der Sleen knipte samen met een leerling van de school het lint door.

Alle ouders die hebben meegeholpen met het opzetten van de bibliotheek werden nog even extra in het zonnetje gezet. Het was een feestelijk moment want vanaf vandaag kunnen er in deze mooie en gezellige schoolbibliotheek dagelijks boeken worden geleend door de leerlingen.

De school werkt nauw samen met de bibliotheek een fijne leesomgeving voor de kinderen te creëren waarin het leesplezier centraal staat.