InTwello

Wie zijn wij

Ondernemersvereniging Twello Centrum

Wij zijn ondernemersvereniging Twello Centrum (TC), trots op ons dorp en natuurlijk onze ondernemers.
Een vereniging van ruim 80 ondernemers uit verschillende branches gevestigd in het centrum van Twello.
Gezamenlijk hebben wij een belangrijk doel: werken aan de versterking van het centrum!
Waarbij samenwerken en communicatie centraal staan.

Als ondernemersvereniging faciliteren wij onze leden bij commerciële activiteiten in het centrum, zoals de organisatie van promotionele activiteiten, reclame acties en het bedrijven van public relations. En worden contacten onderhouden met daarvoor in aanmerking komende overheids- en particuliere instanties. Uiteraard  zetten wij ons in om het contact, beraad en samenwerking te bevorderen tussen de leden onderling. Naast de ledenvergaderingen worden er regelmatig informatieve avonden en brainstormsessies georganiseerd.

Om dit doel te bewerkstelligen wordt er zeer nauw samengewerkt met gemeente, stichtingen en verenigingen.
Meer informatie is te vinden op de pagina Werkgroepen & Partners.