InTwello

Werkwijze

In het realiseren van haar doelstellingen kan de ondernemersvereniging Twello Centrum onder andere de volgende verschillende rollen op zich nemen:

  • Zelfstandig uitvoerder van ‘eigen projecten’
  • Opdrachtgever voor derden
  • Initiatiefnemer of aanjager van nieuwe projecten
  • Coördinator, informant of partner bij projecten van derden

De projecten worden veelal uitgewerkt op basis van een werkgroepenstructuur. De verschillende werkgroepen worden nader toegelicht op de pagina Werkgroepen.