InTwello

Werkgroepen & Partners

Om contacten en overleggen tussen partijen in het centrum van Twello te verbeteren zijn er momenteel de volgende werkgroepen actief:

  • Straatcoördinatoren
  • Promotiecommissie
  • Herinrichtingscommissie

Met de volgende partners werkt de ondernemersvereniging actief samen:

  • Stichting Dorpsverfraaiing
  • Stichting Dorpsfeesten
  • Stichting het Klompenfeest