InTwello

Doelstelling

Ondernemersvereniging Twello Centrum

Sinds het opstellen van de statuten in 1980 is de doelstelling van de ondernemersvereniging Twello Centrum om haar leden te helpen bij hun commerciële activiteiten binnen het centrum van Twello.
Zij tracht dit te bereiken door het organiseren van collectieve evenementen en het aanvoeren van reclame acties, het organiseren van promotionele activiteiten en het bedrijven van public relations.
Daarbij in ogenschouw nemende dat het onderhouden van contacten met daarvoor in aanmerking komende overheids- en particuliere instanties tot haar taken behoort.

Natuurlijk is een van de speerpunten het bevorderen van contact, beraad en samenwerking tussen de leden onderling.