InTwello

Nieuwe brug in gebruik genomen

TWELLO.- Met het plaatsen van een brug over de Twellose Beek is er een nieuwe verbinding tussen het Raccordement en de Van Goghstraat gerealiseerd. In opdracht van ABC vastgoed, die onlangs de nabijgelegen appartementen heeft gebouwd, heeft de firma Het Woud de brug vervaardigd. Als het straatwerk deze week wordt uitgevoerd en afgerond kan men gebruik maken van de brug.

Bron: Voorster Nieuws