InTwello

Niet meer bouwen, bestaande woningen verduurzamen

GEMEENTE VOORST.- Afgelopen donderdag 21 mei bezocht Commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje de gemeente Voorst. Vanaf 16.00 uur vond in dat kader een bijzondere openbare raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Zo werd gesproken over de ervaringen met ‘tien jaar Voorster vergadermodel’, waarin burgers praten met raadsleden en fractievertegenwoordigers in rondetafelgesprekken, over ‘woningbouw in de gemeente Voorst’ en ‘integriteit en weerbare overheid’ allen onderwerpen van gesprek met de Commissaris van de Koning. Voorafgaand aan de vergadering kreeg de Commissaris een voor hem indrukwekkende rondleiding door Twello. Indrukwekkend om wat alles reeds is gerealiseerd en nog gebouwd gaat worden. “Voorst loopt aardig voorop!”

Voorster vergadermodel
Mevrouw Annette Lasance verzorgde een power point presentatie “10 jaar Vergadermodel in de gemeente Voorst”, stelde vragen aan diverse raadsleden, griffie, de Commissaris van de Koning en verduidelijkte onder andere dat dit model steeds meer landelijke navolging krijgt, al dan niet met lokale aanpassingen. Het model, bestaande uit drie delen; rondetafelgesprek (RTG), meningvormende- en besluitvormenderaad wordt goed, leuk en behapbaar ervaren, zoals ook bedoelt, en werkt efficiënt, effectief en leidt uiteindelijk tot een kwalitatieve oplossing. Bij de RTG’s kunnen de inwoners/burgers gehoord worden door de raadsleden, krijgen zij zo de kans hun zienswijze toe te lichten (zonder tijdsbeperking wat voorheen wel gold, toen max. 5 min.) en hebben uiteindelijk altijd als laatste het woord. Ook het college is hierbij aanwezig/benaderbaar. De invloed van de inwoners/burgers is hier het grootst. De media is ook vaak terug te vinden in de twee vergaderzalen tijdens RTG’s, mede omdat dan ook de zienswijzen van de insprekers gevolgd en nadien gehoord kunnen worden. De waardering van de inwoners/burgers/insprekers na een RTG bedraagt gemiddeld 7,7 (uit tien), wat hoog genoemd mag worden.

Woningbouw
Raadslid Rein Hazelaar, Gemeente Belangen: woningbouw doet stof opwaaien. Onder andere in 2010 werd de raad aangemoedigd door de toenmalige gedeputeerde tot 2030 te ‘bouwen, bouwen, bouwen’ (dus grond aankopen om op te bouwen) en nu, amper vijf jaar later te horen krijgen dat bouwen niet realistisch is en de woningbouw wordt stopgezet/beperkt! De overtuiging van de raad is dat juist nieuwbouw nodig is om de leefbaarheid in de kernen gezond te houden. De gemeente heeft (nu) geen last van krimp, het inwonerstal is juist het afgelopen jaar gestegen. Geen nieuwbouw zou kunnen betekenen dat de dorpen hun voorzieningen kwijtraken (o.a. winkels) en er nauwelijks mogelijkheden resteren voor doorstroming. Raadslid Frank Willem Hogervorst, D66: Er is een motie raadsbreed aangenomen om de provincie juist te overtuigen van o.a. eerder genoemde standpunten. En helaas sluiten nu in Wilp een winkel (omzetprobleem) en één school haar deuren. “Wij voelen ons beperkt… juist door de provincie!” Frank Willem overhandigde hieromtrent de commissaris een schrijven. De Commissaris van de Koning: “U moet de gedachte dat u woningen moet bouwen ter wille van de leefbaarheid, zo snel mogelijk loslaten. Mensen die hier zouden komen wonen, komen ergens anders vandaan. Juist daarom is de regionale afstemming zo belangrijk. U vindt het erg dat u één school moet sluiten; in Steenderen, gemeente Bronckhorst, moeten twee van de drie scholen dicht. Meer bouwen is hiervoor geen oplossing.” De provincie kijkt naar de
toekomstverwachtingen (krimp/groei) en zoekt de oplossing nu in de (zeven) regio’s. “Wij moeten anders gaan denken. Ik weet dat dit geen populaire boodschap is, maar als je teveel bouwt is dat onverantwoord, je bouwt voor leegstand en dat betekent kapitaalvernietiging. Mijn advies is het probleem ‘aantal woningen te bouwen’ binnen de steden/dorpen in regio samen op te lossen. Kortom: in gesprek gaan met bijvoorbeeld Brummen, Lochem, Apeldoorn. Een gesprek aangaan met Gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) is een mogelijkheid. Een ander meer realistische advies is de bestaande woningen te verduurzamen.”

Integriteit en weerbare overheid
Raadslid CDA, Bert van de Zedde opende dit onderwerp. Hij gaf o.a. aan wat er zoal al gedaan wordt binnen de gemeente, bijvoorbeeld het opgeven van nevenfuncties, stemonthouding als het onderwerp jouw betrekt, te luisteren, kennis delen, et cetera. Het moet transparant zijn en blijven. De commissaris ging hier op in met: “Niet wachten op problemen, maar probeer het probleem voor te zijn. Cliëntelisme, vriendjespolitiek, illegaliteit en o.a. criminaliteit proberen te weren/voorkomen. Normen verschuiven, vroeger konden geschenken worden aangenomen, nu gelden andere regels. Hoge inkomens, wat vroeger en nu nog wel binnen de kaders vielen/vallen, zijn heden ten dage niet meer uit te leggen. Wij moeten een weerbare overheid zijn! Wij zijn mensen en maken ook fouten. Het gesprek over integriteit heeft niet tot doel om elkaar af te rekenen, maar om elkaar verder te helpen. Alleen al om die reden moeten we in gesprek blijven over dit onderwerp.” Voorst loopt aardig voorop. Dat was de indruk die bleef hangen van het gemeentebezoek dat Clemens Cornielje bracht aan de gemeente.