InTwello

Muziek op Schoot door Lidia Olsthoorn

TWELLO.- Muziek op Schoot is bedoeld voor kinderen vanaf 12 maanden tot 4 jaar. Samen muziek maken, zingen en spelen met een ouder bij voorbeeld of met oma en opa. Waarom is muziek nou zo belangrijk: als je met muziek bezig bent doe je een beroep op alle ontwikkelingsgebieden van het kind.

Denk maar aan de taalontwikkeling door het zingen van liedjes, de motorische ontwikkeling bijvoorbeeld, het bewegen op muziek en het spelen op een instrumentje. De sociale ontwikkeling, samen tijdens het zingen met een bal spelen, torentje bouwen van blokjes. En bovenal plezier hebben en fijn met elkaar bezig zijn en pret hebben. Een feest van herkenning. In de cursus van 10 lessen van 45 minuten is een aantal vaste elementen. Het begroetings- en slotliedje, ook worden er altijd bekende kinderliedjes gezongen, waarbij de kinderen meespelen op instrumentjes en Lidia op haar accordeon liedjes speelt. Op elke les worden er ook nieuwe liedjes en spelletjes aangeboden, want ook de herhaling is heel belangrijk. Na haar opleiding aan de Pedagogische Academie en het behalen van het diploma Muziek in de basisschool is Lidia aan de slag gegaan als vakleerkracht muziek en daarnaast is zij Muziek op Schoot docente. 23 september start een nieuwe cursus in het Kulturhus. De docente is aangesloten bij muzieklessen Twello. Voor meer informatie kan men terecht bij: olsthoorn@kpnplanet.nl