InTwello

Het Jaar van het Boek

Favoriete boeken wethouder in bibliotheek

TWELLO.- 2016 is Het Jaar van het Boek. Om dit een officieel tintje te verlenen werd wethouder Harjo Pinkster uitgenodigd als eerste ‘exposant’ een aantal favoriete boeken in de vitrine van de bibliotheek te plaatsen. Boeken die zijn leven niet ingrijpend hebben veranderd maar toch enigszins indruk op hem hebben gemaakt.

Directeur Hans Broer wijst op het feit dat lezen op welke manier dan ook – op papier, door middel van E-reader, tablet of telefoon – van belang is. Omdat er grote groepen mensen zijn die weinig of niet lezen gaat de bibliotheek in Twello daar dit jaar opnieuw aandacht aan besteden. Dit geschiedt als combinatie met aandacht voor het boek en door inwoners uit te nodigen om boeken te tonen die hen op de één of andere manier geïntrigeerd hebben. Het kan gaan om minder ingrijpende boeken tot leesvoer dat mogelijk invloed op hun latere leven en carrière heeft gehad.

Wethouder Cultuur Harjo Pinkster heeft een selecte keuze gemaakt en beredeneert waarom hij voor bepaalde boeken heeft gekozen. “Daar sta je als wethouder in functie om hieraan mee te werken vanuit je privé”, begint hij zijn toelichting. Hij vertelt dat de vraag om hieraan mee te werken ook thuis tot interessante discussies heeft geleid. Voor hem betekenen boeken info, werkelijkheid, fictie en beleving. Maar ook geschiedenis, heden en toekomst. Papier is geduldig en in een boek kan de schrijver veel kwijt. Hij is ervan overtuigd dat boeken bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving. De meesten onder ons kunnen lezen, maar ook in de gemeente Voorst zijn er mensen die vallen onder de categorie analfabeet en laaggeletterd. Zij ondervinden in het dagelijks leven veel beperkingen en aandacht daarvoor is van levensbelang. Spelenderwijs kan men via een boek met taal omgaan.

De wethouder geeft het startshot door een symboliek gebaar: Hij deponeert de volgende boeken van zijn keuze in de vitrine: Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt. “Wat heb ik met veel plezier oneindig veel voorgelezen uit dit boek, zittend op het bed van onze drie zonen”, lacht hij. Dan volgt “Arendsoog” (J. Nowee). Exemplarisch voor de vele boeken die hij in zijn jeugd heeft verslonden. Ooit in het verleden keurig in wit papier zélf gekaft met daarop zijn naam, zo krijgt het boek een plek in de vitrine. “De eeuw van mijn vader” (Geert Mak) is ook ongeveer voor de helft mijn eeuw en voor een deel mijn eigen geschiedenis”, legt hij uit, “hoewel opgegroeid in een andere streek, herken ik mij hierin”. De droomkoningin van Maarten ’t Hart heeft hij gelezen toen hij in de tachtiger jaren door ziekte gekweld de nacht door moest komen. Lachend: “Het boek was een fijne metgezel en ik heb het in één ruk uitgelezen.” Hij sluit af met de biografieën van Steve Jobs (Walter Isaacson), de geniale man en oprichter van Appel, en van Winston Churchill (Boris Johnson), één van de belangrijkste leiders van de twintigste eeuw. Beide boeken hebben veel indruk op hem gemaakt, omdat beide mannen door wijsheid en eigenwijsheid mede hebben bepaald hoe de wereld er nu uitziet.

Wethouder_boeken_Harjo_Pinkster

Wethouder Harjo Pinkster deponeert als eerste ‘exposant’ zijn boeken in de vitrine.

 

Bron: Voorster Nieuws