InTwello

Geen zekerheid groen rond ‘Brede School’ De Fliert

TWELLO – Het is niet zeker of er bij de Brede School De Fliert een groenstrook blijft. Een poging van de fractie van PvdA/GroenLinks om in het bestemmingsplan vast te laten leggen dat het openbare groen behouden blijft, werd gisteren verworpen. De groenstrook is een uitdrukkelijke wens van de omwonenden.
Met het verwerpen van het voorstel is niet direct gezegd dat de bewonerswens niet zal worden vervuld. Volgens wethouder Arjen Lagerweij is het de bedoeling het ‘groene karakter’ te behouden en is het dus niet de intentie om ‘beplanting te rooien’. Hij stelde dat echter dat het ‘ongebruikelijk’ is om groenstroken op te nemen in een bestemmingsplan. De bomen die er staan mogen evengoed niet zomaar worden gekapt, daarvoor is een vergunning nodig.

In het nieuwe gebouw aan de Sweelinckstraat in Twello komen drie basisscholen: De Hietweide (openbare basisschool), De Oase (protestants-christelijk) en De Kleine Wereld (katholiek). Ook kinderdagverblijf Kwetternest, buitenschoolse opvang De Kajuit en peuterspeelzaal Kruimelkring nemen hun intrek in het pand.

Als alles volgens planning verloopt is De Fliert in 2017 klaar.

 

Bron: De Stentor