InTwello

VoorleesExpress Voorst gaat weer van start met tien gezinnen

Datum & tijd

  • 28/08/2019
  • 09/01/2020

Op 28 augustus is het nieuwe seizoen gestart van ‘’twintig weken voorlezen in gezinnen’’ met voorlezers van de VoorleesExpress in bibliotheek Twello. Dit najaar doen weer tien gezinnen in de kernen van Voorst mee met het wekelijkse voorleesbezoek bij hen thuis. De voorleesvrijwilligers gaan vanaf september naar de gezinnen toe, ze hebben er weer zin in!

 

Scholing nieuwe vrijwilligers

Nieuwe voorlezers kregen een scholing over ‘leeftijdsfase en boekkeuze’. Daarnaast kregen alle voorlezers een introductie over ‘Bouw’, dit is het digitale programma waarmee alle basisscholen in de gemeente werken om leesproblemen bij leerlingen te voorkomen. Behalve ouders, grootouders en oudere leerlingen kunnen ook de voorlees- vrijwilligers als tutor de kinderen en hun ouders ondersteunen.

 

Wat doet de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress is een activiteit van Bibliotheek Brummen|Voorst. Het is bedoeld om kinderen tussen 3 en 9 jaar met een taalachterstand een vrolijk taalsteuntje in de rug te geven. Tijdens deze voorleesmomenten genieten kinderen mee met leuke prenten- en zoekboeken, informatieve boeken over hun lievelingsdier en over hun favoriete sport. Samen taalspelletjes doen met hun ouders nodigt hen uit om extra taalvaardig te worden. Plezier met taal staat voorop!

Onderdeel van het voorleestraject is een bezoek met rondleiding aan de lokale Bibliotheek en het verkrijgen van een gratis bibliotheekpas. De inspanning is erop gericht om ouders in de loop van de twintig weken de voorleesroutine geleidelijk zelf te laten overnemen. De kinderen krijgen dan het welverdiende voorleesdiploma, een cadeauboek en een foto als herinnering aan de vele gezellige taalmomenten.

 

Wil je ook vrijwilliger worden?

Zin om als voorlezer mee te doen met de VoorleesExpress? Ook gezinnen die behoefte hebben aan een vrijwilliger zijn uiteraard van harte welkom. Meer info en aanmelden kan via: www.bibliotheekbrummenvoorst.nl of www.voorleesexpress.nl of bellen met:

Bibliotheek Twello: 0571 – 272338