InTwello

Spreekuur DigiD aanvragen

Lokatie

Klein Twello aan de Maarten Tromplaan 2 ; Bibliotheek Brummen; Bibliotheek eerbeek

Datum & tijd

  • 26/02/2020
  • 13/03/2020

Het is weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen. De eerste stap hierbij is het aanvragen van een eigen DigiD. Is dat lastig? In onze Bibliotheken houdt SeniorWeb spreekuren om hierbij te helpen.

Tijdens het spreekuur komt algemene informatie aan bod, maar het belangrijkste is het aanvragen van een eigen code om een DigiD aan te kunnen vragen. Een week later is er opnieuw een spreekuur om met deze code daadwerkelijk een DigiD te activeren. Gelijk de app op je smartphone installeren? Ook dat kan tijdens het spreekuur.

Waar en wanneer?

De spreekuren zijn in Brummen, Eerbeek en Twello, het is de bedoeling om twee keer langs te komen, eenmaal voor het aanvragen van de code en eenmaal om de DigiD te activeren. De bijeenkomsten in Twello vinden plaats in Klein Twello aan de Maarten Tromplaan 2 op woensdag 26 februari en 4 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. In de Bibliotheek Brummen is op vrijdag 6 en 13 maart tussen 14.00 en 16.00 uur een spreekuur. In de Bibliotheek in Eerbeek is op woensdag 26 februari en 4 maart tussen 10.00 en 12.00 uur spreekuur.

Praktische informatie

Lid zijn van de Bibliotheek of van SeniorWeb is niet nodig om van deze service gebruik te maken. Aanmelden kan bij de informatiebalie in de Bibliotheek of via het formulier op www.seniorweb.nl.