InTwello

Harm Edens opent eerste Bed&Breakfast voor Bijen

Datum & tijd

  • 22/04/2021

Harm Edens, presentator van ‘Dit was het nieuws’, opent vandaag in zijn eigen tuin de eerste
Bed&Breakfast voor Bijen. ‘Wat een leuke actie van de Bijenstichting. Ik heb direct een
bijenhotel gekocht en wat zaaigoed voor in de tuin. De Bed&Breakfast is open, laat de gasten
maar komen’, merkt een enthousiaste Harm op.

De Bed&Breakfast estafette voor Bijen is een actie van de Bijenstichting die als opmars dient
naar de Nationale Zaaidag voor Bijen op 22 april 2021. Met deze actie wil de Bijenstichting
gedurende een langere periode, van half februari tot eind april, aandacht voor het
voedselaanbod en de nestelgelegenheid van bijen. Door duurzaam zaaigoed te gebruiken in
de eigen tuin kan iedereen meehelpen beter voedsel voor de bijen te regelen.

Jaap Molenaar, directeur van het Bijen Educatie Centrum benadrukt de noodzaak van goede
en gevarieerde voeding voor de bijen. ‘Wereldwijd zijn wetenschappers het met elkaar eens:
bijen worden bedreigd met uitsterven. Je kunt heel makkelijk zelf iets goeds doen voor de
bijen door verschillende soorten planten te zaaien, bijenhotels in je tuin te zetten en wat
meer eenjarige of meerjarige bloemen te planten. Daar komen de bijen wel op af. Zo zorg je
zelf voor een eigen Bed&Breakfast voor bijen in je tuin!’

Meedoen met de Bed&Breakfast estafette voor Bijen?
Met deze actie roept de Bijenstichting iedereen op om het estafette stokje op te pakken, in
actie te komen met een leuk tuinplan voor in de eigen tuin of samen met de buurt een plan
te maken. Met als doel het leefmilieu van bijen te verbeteren en het stokje door te geven
aan de volgende. Voor de Bed&Breakfast estafette voor Bijen wordt een speciale actiepagina
aangemaakt op de website van de Bijenstichting. Hierop worden alle lokale initiatieven
verzameld en zichtbaar gemaakt via de kaart van Nederland. Zo kan iedereen volgen wie
meedoet met deze actie!

De Bijenstichting maakt zich sterk voor bijen
Sinds 2010 zet de Bijenstichting zich in voor de bijen. Vanuit het Bijen educatiecentrum in
Vorden worden diverse projecten uitgevoerd en voorlichting gegeven. Op dit moment
worden online cursussen en trainingen gegeven. Buiten is een boomgaard met diverse
hoogstam fruitbomen, zijn demonstratievelden en bloemenborders aangelegd met bijvriendelijke planten.
In de tuin zijn voorzieningen als een bijenstal, bijenhotels, insectenmuur en een plantenkas. Alles is zo ingericht om initiatieven te stimuleren die de voedselvoorziening voor bijen verbetert. Voor meer informatie: www.bijenstichting.nl