InTwello

Aankomst Sinterklaas en Pieten in Twello

Lokatie

Stationsplein en centrum Twello

Datum & tijd

  • 18/11/2017
  • 13.00
  • 15.00

Op zaterdag 18 november a.s. wordt Sinterklaas om 13.29 uur op het station van Twello door burgemeester Jos Penninx begroet, met muziek van de Pietenband van muziekvereniging Cadenza. Om ± 13.45 uur vertrekt Sint met paard en wagen in optocht naar het Dorpsplein, begeleid door zijn Pieten en de Twellose muziekverenigingen Excelsior en Cadenza. Kinderen, ouders, opa,
oma’s en verzorgers; iedereen is welkom om in de optocht mee te lopen.
De route van de Sinterklaasoptocht is als volg: Raccordement, Duistervoordseweg, Van Ghentstraat, Marktplein, Schoolstraat, Dorpsplein. Gezien de te verwachten drukte verzoekt de organisatie eenieder om met de fiets of lopend te komen. Wilt u tijdens de intocht door het centrum bovendien
rekening houden met verkeershinder; nabij het station zullen enkele wegen tijdelijk afgesloten zijn.
Om ± 14.00 uur komt Sinterklaas op het Dorpsplein aan, waar al eerder (13.00 uur) het feest van BB’s partyshow van start is gegaan. Dit jaar geen gedichtenwedstrijd maar een leuke groepsknutsel &
foto(collage) wedstrijd voor de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Voorst. Het thema van de ‘knutsel’wedstrijd is; ‘wat betekent het Sinterklaasfeest voor jullie?’.
Nadat de burgemeester Sinterklaas en zijn Pieten nu officieel heeft verwelkomd, maakt hij om 14.10 uur de winnaars van de groepsknutsel & foto(collage) wedstrijd bekend, waarna het spetterende feest van BB’s Partyshow wordt vervolgd. Om 14.45 uur zwaaien we met z’n allen Sinterklaas en zijn
Pieten uit. Ze hebben immers nog veel te doen die avond!
De Sinterklaasintocht wordt georganiseerd door Stichting Dorpsfeesten Twello in opdracht van Twello Centrum. Dit gebeurt in samenwerking met veel vrijwilligers van o.a. Scoutinggroep de Vundelaar, Stichting Pampus, de EHBO en de Twellose muziekverenigingen. Meer informatie is te
vinden op onze website www.stichtingdorpsfeesten.nl en onze Facebookpagina ‘Dorpsfeesten Twello’.

Onderstaand nog even het programma in het kort:
13.00 uur Start van het feest van BB’s partyshow (Dorpsplein);
13.29 uur Station Twello: begroeting van Sinterklaas met muziek van de Pietenband van
muziekvereniging Cadenza;
13.45 uur Vertrek van de Sint met paard en wagen naar het Dorpsplein (route:
Raccordement, Duistervoordseweg, Van Ghentstraat, Marktplein, Schoolstraat, Dorpsplein),
vergezeld door zijn Pieten en muziekvereniging Excelsior;
14.00 uur Aankomst op het Dorpsplein. De burgemeester verwelkomt Sinterklaas;
14.10 uur De burgemeester maakt de winnaars van de groepsknutsel & foto(collage)
wedstrijd bekend, gevolgd door de BB’s Partyshow;
14.45 uur Aankondiging vertrek van Sinterklaas;
15.00 uur Sint en zijn Pieten verlaten het Dorpsplein.