InTwello

Enthousiaste voorleesvrijwilligers ronden het voorleesseizoen weer af.

Gedurende 20 weken heeft een groot aantal vrijwilligers van de VoorleesExpress wekelijks kinderen voorgelezen die een vrolijke taalsteun konden gebruiken. Dankzij de enthousiaste inzet van deze vrijwilligers zijn in totaal ruim 50 kinderen van 17 nationaliteiten voorgelezen. Afgelopen week vond de afronding in bibliotheek Twello plaats.

De kracht van de VoorleesExpress ligt vooral in het feit dat de kinderen in hun eigen veilige thuissituatie, waarbij altijd een ouder aanwezig is, voorgelezen worden. Juist deze kleine en vertrouwde setting stimuleert hun taalontwikkeling nog meer. Door interactief met het kind voor te lezen, waarbij veelvuldig gebruik gemaakt wordt van prentenboeken met kijk- en zoekboeken- en allerlei taalspelletjes wordt de aandacht en fantasie van het kind geprikkeld.

Brummen | Voorst onderstreept het belang van thuis voorlezen van anderstalige als Nederlandse kinderen met het motto:  GEEN KIND ZONDER VOORLEZEN! Daarom wil de bibliotheek ook komend najaar gezinnen de gelegenheid geven zich aan te melden. Ook voorleesvrijwilligers zijn nog van harte welkom. Voor meer informatie zie www.voorleesexpress.nl of neem contact op met bibliotheek Twello 0571 – 27 2338.