InTwello

Een dag vol verrassingen

TWELLO.- Gasten en medewerkers van stichting de Zonnebloem afdeling Twello – Zuiderwijk hebben afgelopen donderdag uitbundig het 25jarig bestaan gevierd op een manier die iedereen nog lang zal heugen. Niemand kon aan het begin vermoeden dat het een dag vol verrassingen zou worden.

 

Door de enorme belangstelling en het aanbod aan vervoersmiddelen loopt in de ochtend het verkeer aan de Kerklaan even vast, maar eenmaal binnen wordt iedereen in een warme en hartelijke sfeer welkom geheten. Ruim 90 gasten en vrijwilligers nemen plaats aan gezellig gedekte tafels met koffie en koek. Voorzitter Ron Ehlebracht opent het feest, dat ook bedoeld is om alle vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze inzet. Hij memoreert de oprichting van de Zonnebloem, langer dan 65 jaar geleden en nodigt alle aanwezigen uit om te luisteren naar het Zonnebloemgedicht en gezamenlijk het Zonnebloemlied te zingen.

 

Op tafel liggen papieren zonnebloemen waarop ieder een speciale wens kan vereeuwigen, die vervolgens in een daarvoor geplaatste boom in de zaal wordt gehangen. Met deze wensen zal men in de toekomst rekening trachten te houden. Het was een uitmuntende keuze van het bestuur de jonge en vlotte zanger Tim Remie voor deze dag uit te nodigen. Met een dijk van een stem mengt hij zich voortdurend onder de gasten, zingt hen toe, raakt hen aan en deelt gele rozen uit. Hij betrekt zo de gasten in zijn optreden en raakt menigeen met liederen die iedereen kent uit zijn jeugdjaren.

 

Ondertussen groeit het aantal van wensen voorziene zonnebloemen gestaag en nadert men ongemerkt 12:00 uur. Het is lunchtijd en er staat een dampend en geurend stamppotbuffet te wachten. En dan is het smullen geblazen. Na het hoofdgericht volgt opnieuw een verrassing: de ijscokar van Talamini. En ook daar is niemand vies van. Na een goede maaltijd wordt even rust genomen om het eten te laten zakken. Maar….dat duurt niet lang, want uit de mond van zanger Tim klinkt het ‘La Bostella’ waarop spontaan de polonaise wordt geopend met een dame in een rolstoel voorop. Bij het lied ‘New York’ kan een oudere heer zijn temperament niet onderdrukken en voert dansend en zingend quasi zijn eigen show op. Hilariteit alom, iedereen vindt het hoogst vermakelijke en bij de Twist en Rock and Roll gaan verscheidene gasten uit hun dak. De stemming is opperbest en er wordt volop gedanst en meegezongen.

 

Tot slot de laatste verrassing: Ron Ehlebracht roept verscheidene mensen naar voren. En dat zijn de  jubilarissen Angenita Wolters (25 jaar), Diny Horstink (10 jaar), Els Horstink (10 jaar en lid van het bestuur), Jan Reuskens (10 jaar), Dorien Starink (10 jaar), Diana Smith (10 jaar). “Wij feliciteren de jubilarissen”, zegt hij, “maar wij feliciteren ook onszelf met deze kanjers van vrijwilligers”. De onderscheidingen worden opgespeld, bloemen worden overhandigd en dan volgt een staande ovatie. Een dag om niet te vergeten!