InTwello

Container voor plasticafval behoort tot mogelijkheden

VOORST.- De gemeente Voorst houdt een onderzoek onder haar inwoners om te kijken of de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD) naar tevredenheid verloopt. Het college heeft signalen ontvangen dat de PMD-inzameling beter zou moeten kunnen. Er wordt geklaagd over gescheurde zakken en zakken die op straat belanden.Volgens wethouder Lagerweij (GB) is het mogelijk dat er dingen wijzigen in de inzameling van de verschillende afvalstromen. ‘’Er zijn allerlei opties denkbaar. Het zou kunnen dat er een vierde container in het leven wordt geroepen bijvoorbeeld’’, zegt hij. Daarnaast is het mogelijk dat een container wordt ‘ingeruild’, bijvoorbeeld die van het oud papier. De gemeente onderzoekt ook of er iets moet gebeuren aan de inzamelfrequentie van verschillende stromen afval. ‘’Restafval kan misschien best minder vaak worden opgehaald of in een kleinere container ingezameld worden’’, denkt Lagerweij. Middels een uitgestuurde enquête onder Voorster inwoners, hoopt Lagerweij meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden voor afvalinzameling.