InTwello

Campagne tegen zwerfafval gestart

TWELLO.- ‘Samen tegen zwerfafval’ dat is het motto dat in het komende halfjaar moet leiden tot vermindering van de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente Voorst. Afgelopen maandag is daartoe de eerste aanzet gegeven door de wethouders Lagerweij en Van der Sleen.

De campagne, onder het motto ‘Samen tegen zwerfafval!’ kan de gemeente uitvoeren dankzij een rijkssubsidie uit het Afvalfonds Verpakkingen, en mede daardoor kunnen medewerkers ingezet worden om het zwerfafval op te ruimen. Wethouder Hans van der Sleen roept mensen die zwerfafval signaleren op, om hiervan melding te maken via www.voorst.nl of direct met de smartphone via de app van verbeterdebuurt.nl. Overigens kunnen naast het zwerfafval ook andere meldingen van openbare ruimte op deze digitale manier snel en gemakkelijk aan de gemeente doorgegeven worden.

Samen tegen zwerfafval

Zwerfafval maakt een rommelige indruk en is slecht voor de gezondheid en het milieu. Met de campagne ‘Samen tegen zwerfafval!’ maakt de gemeente Voorst een start om de overlast van zwerfvuil aan te pakken. Hiervoor zijn twee medewerkers ingezet. Zij verzamelen het zwerfafval in een speciaal voor dit doel aangeschafte elektrische truckmobiel. “Een vervuilde leefomgeving is onprettig en kan zelfs onveilig zijn. Daarom zet de gemeente Voorst in op het schoon houden van de gemeente. Niet alleen de gemeente maar ook onze inwoners hebben daar een rol en verantwoordelijkheid in. Met onze campagne ‘Samen tegen zwerfafval’ zorgen we er samen voor dat onze gemeente schoon en veilig is”, legt wethouder Arjen Lagerweij uit. Daarom is er later in de campagne ook speciale aandacht voor vrijwilligers(groepen) zoals de Stichting Dorpsverfraaiing en SV Voorwaarts. De wethouder doet een oproep: “Naast deze organisaties zijn er misschien nog wel meer initiatieven van bijvoorbeeld buurtverenigingen op het gebied van zwerfafval, welke nog niet bij de gemeente bekend zijn. Ik hoop dat zij zich melden zodat wij hen hierbij eventueel ondersteuning kunnen geven. Even een mail sturen naar communicatie@voorst.nl.”

Meldingen openbare ruimte via Verbeterdebuurt.nl

Naast de campagne ‘Samen tegen zwerfafval’ is de gemeente ook gestart met verbeterdebuurt.nl. Dit is een website en app voor smartphones waarop mensen problemen in de openbare ruimte op een digitale landkaart kunnen zetten. De rode punaises op de kaart staan voor problemen zoals het genoemde zwerfafval maar ook bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting en een gat in de weg. De meldingen worden meteen doorgestuurd naar de gemeente die met deze problemen aan de slag kan. “De verbeterdebuurt-app en op www.voorst.nl onder ‘meldpunt openbare ruimte’, is een mooie uitbreiding van onze digitale dienstverlening. Inwoners kunnen nu nog sneller en gemakkelijker een probleem melden zodat deze zo snel mogelijk kan worden verholpen. Het is ook mogelijk om via verbeterdebuurt.nl ideeën in te dienen die de buurt veiliger of aantrekkelijker maken.