InTwello

Binnenkort nieuwe koers basisschool de Oase

TWELLO.- Jan-Willem Stegeman is een ervaren en enthousiast onderwijsman. Wonend in Apeldoorn rijdt hij sinds kort naar Teuge én Twello, waar hij de functie van meerscholen-directeur vervult. Sinds vijf jaar is hij werkzaam bij PCBO Voorst als directeur van basisschool De Zaaier in Teuge en met ingang van 18 mei ook directeur van basisschool Oase in Twello.

Met veel plezier vertelt hij hoe hij ooit in het onderwijs terecht is gekomen: “Mijn beste vriend Willem-Jan was al werkzaam in het onderwijs toen ik als bedrijfsleider in de horeca werkte. En omdat mijn vrije tijd dit toeliet hielp ik vaak bij schoolse activiteiten zoals lezen en sport. Daardoor werd ik dusdanig geraakt dat ik mijn baan in de horeca heb opgezegd en gestart ben met een lerarenopleiding.” Dat heeft ertoe geleid dat hij inmiddels 16 jaar met onverminderd enthousiasme in het basisonderwijs werkzaam is. In Apeldoorn heeft hij vervolgens op een aantal scholen als leerkracht en adjunct-directeur gewerkt voordat hij zijn functie op De Zaaier aanvaardde. Basisschool de Oase is een bekende school voor hem en sinds 18 mei 2015 is hij de opvolger van Dirk Kloppers. Dat houdt automatisch in dat hij vanaf die datum meerscholen-directeur is en met beide scholen heel vertrouwd is.

Onderwijsinhoudelijke keuzes belangrijk
Over de plannen dat de Oase, de Kleine Wereld en de Hietweide samen ondergebracht zullen worden in nieuwbouw ‘De Fliert’ achter het Kulturhus, is hij enthousiast. “Iedere school houdt zijn eigen identiteit en de school zal kleinschalig van opzet zijn”, benadrukt hij. Het bouwproces is al een aantal jaren aan de gang en vanaf het begin is Jan-Willem Stegeman bij dit proces betrokken als het gaat om de samenstelling van bouweisen, overleg in de buurt en de fase waarin men zich nu bevindt bij het aftasten van architecten en bouwondernemingen. Juist nu goede onderwijsinhoudelijke keuzes te maken, is volgens hem van het grootste belang; het nieuwbouwgebouw ‘De Fliert’ moet immers minimaal 40 jaar mee.

Nieuwe koers de Oase start op 23 juni
Volgens Jan-Willem staat de ontwikkeling van het kind altijd centraal. Dat is dan ook de aanleiding dat er mogelijkheden in kaart zijn gebracht en vertaald naar een nieuwe koers van de Oase met ingang van 23 juni. De verandering laat zich het beste omschrijven als een uitdagende en moderne schoolvisie “De visie houdt vooral in dat wij kinderen nog meer regisseur willen laten zijn van hun eigen leerproces”, legt hij uit, “het is belangrijk voor een opgroeiend kind proactief te zijn en niet altijd af te wachten wat de leerkracht voor hem of haar bepaalt. Wat wil een kind leren en waar ligt zijn/haar belangstelling? Daar draait het allemaal om en de hulp die wij daarbij als onderwijsprofessional kunnen bieden. In de praktijk zal dit betekenen: doelgericht werken aan hetgeen men wil kennen en kunnen met het oog op een bepaald vakgebied en zaken die ondergeschikt zijn mogen naar de achtergrond worden geschoven.” Jan-Willem Stegeman hanteert daarvoor een makkelijke rekensom: 1 + 1 = 3. Want samenwerking tussen ouders, school en leerling is meer dan een optelsom, zegt hij: “Alleen samen en met elkaar kunnen wij ervoor zorgen, dat het kind zich optimaal ontwikkelt. De leraar blijft in dit hele proces te allen tijde de leerkracht, maar eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn belangrijke elementen in de nieuwe koers.” De Oase werkt ook nauw samen met de Kruimelkring en deze samenwerking houdt in dat kinderen van 2 ½ jaar worden begeleid om zich voor te bereiden op de basisschool.

Feest
Op 23 juni wordt er samen met de ouders en verzorgers feest gevierd. Een spectaculaire opening op het schoolplein en een feestelijke dag staan in de agenda en dan wordt er gevierd dat er een nieuwe koers wordt ingeslagen op de Oase. Voor de aankomende jaren geldt dat er weer in alle groepen op de school plek is. Voor een kennismakingsgesprek kan men contact zoeken met Jan-Willem Stegeman, directeur van basisschool de Oase in Twello. U bent van harte welkom!