InTwello

Bibliotheek Brummen | Voorst in top 15 van beste bibliotheken van Nederland!

Met regelmaat krijgt bibliotheek Brummen|Voorst complimenten over haar bibliotheek en al haar  activiteiten, maar dat ze nu ook in de top 15 van beste bibliotheken van Nederland staan, maakt ze toch wel erg trots.

Onderzoeker Mark Deckers (strategisch adviseur bij de bibliotheek) baseerde deze top 15 op vier dienstverleningskengetallen: leden, uitleningen, bezoekers en activiteiten.

Die zijn niet in absolute aantallen gemeten, maar als kengetal: het percentage van de bevolking dat lid is, het aantal uitleningen per lid, het aantal bezoeken per inwoner en het aantal activiteiten per 1.000 inwoners.

Met hun team (medewerkers en vrijwilligers) werken ze hard om naast uitleen van boeken ook al onze activiteiten zoals lezingen en cursussen goed neer te zetten. Een klein vergelijk:
een vijftal jaar geleden werkten ze met maximaal 10 vrijwilligers, inmiddels staat de teller op 95 vrijwilligers. Dit geeft aan dat het aantal activiteiten enorm is toegenomen! Met de toename van activiteiten neemt uiteraard ook het aantal bezoekers toe.

Interim-directeur Mirjam Wijers: ‘’Dit is kortom een verdienste van al onze medewerkers en vrijwilligers. Betekent uiteraard niet dat we nu achterover kunnen gaan leunen. Integendeel! Dit geeft ons weer een extra boost om onze activiteiten verder te verdiepen en uit te breiden.’’