InTwello

BeweegtuinMartinushof in ontwikkeling

TWELLO.- Sinds 2012 werkt de gemeente Voorst aan het realiseren van een aantal actiepunten uit de sportnota. Vanuit deze nota is er extra aandacht voor de doelgroep 55-plus. Meer bewegen is ook voor ouderen zeer belangrijk. De kans dat men langer vitaal blijft wordt vergroot en daardoor is de verwachting dat men minder snel een beroep hoeft te doen op (eerstelijns) zorg.

Jan Mulder, buurtsportcoach van de gemeente Voorst, heeft het initiatief genomen om een beweegtuin te realiseren waarin mensen diverse oefeningen kunnen doen, en waar men elkaar kan ontmoeten. Stichting Trimenzo heeft dit initiatief enthousiast omarmd en daarbij hun zorglocatie Martinushof naar voren geschoven als de ideale plek voor een dergelijke accommodatie. De eigenaar van het vastgoed op deze locatie, IJsseldal Wonen, is ook akkoord dat de beweegtuin bij de Martinushof wordt gerealiseerd. Inmiddels is Yalp uit Goor als leverancier geselecteerd uit een aantalaanbieders. Yalp heeft een prachtig en passend ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt de komende maand verder uitgewerkt tot een definitief plan, en de financiering van het geheel moet nog worden opgepakt. Daarbij rekent men op steun van diverse partijen binnen de lokale gemeenschap. Als lokale partijen een steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van dit initiatief dan zijn zij hierbij uitgenodigd om contact op te nemen. De planning voor realisatie en oplevering loopt tot april-mei 2016. Voor informatie over de beweegtuin bij de Martinushof kan men terecht bij de buurtsportcoach van de gemeente Voorst: j.mulder@voorst.nl. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-24634755.