InTwello

Algemene ledenvergadering ETT Twello

TWELLO.- Dinsdag 16 februari werd bij Gewoon Twelle de Algemene Ledenvergadering van de wielervereniging ETT gehouden. Een kleine 70 aanwezigen kregen van voorzitter Wim Roeterdink een warm welkom tijdens de start van dit Lustrumjaar van de ETT.  Wim wees de aanwezigen erop dat er na jarenlange groei van de vereniging nu sprake is van krimp. De leden worden gemiddeld wat ouder en er is weinig aanwas van jeugd.  Dit strookt ook met het landelijke beeld bij andere wielerverenigingen, uitgezonderd de wedstrijdverenigingen en verenigingen die toerfietsen combineren met mountainbiken. De veranderingen maken het nodig dat de ETT zich nader gaat beraden op visie en beleid voor de komende jaren. Hierbij is hulp gevraagd van een lid met veel beleidservaring, Dick Kleiboer. Voorgesteld wordt om Dick als extra bestuurslid toe te voegen aan het bestuur. De aanwezige leden stemden hiermee in.

Er stonden dit jaar ook herverkiezingen op het programma; Ruud van Vliet is opnieuw verkiesbaar als penningmeester en Geert Boers als bestuurslid met de toercommissie in zijn portefeuille. Beiden worden weer voor 3 jaar herkozen. Afscheid werd genomen van Hans Koning als secretaris van de vereniging. Na de 9 jaar waarin Hans veel bijgedragen heeft aan de bestuurlijke ontwikkeling van de vereniging werd het voor hem tijd om het stokje over te dragen. Met goedkeuring van de vergadering wordt de functie van secretaris vanaf heden ingevuld door Albert Vosmeijer. Gedurende de vergadering werd Hans al voor zijn werk geroemd, tijdens de nazit in het café van Gewoon Twelle werd dit nog even onderstreept door een warm afscheid met heel veel positieve woorden. Zijn inspirerende ideeën waar het vooral ging om het sociale, bindende aspect van de vereniging, het gezellig samen fietsen op verschillende niveaus werden geroemd. De Lustrumcommissie (ingesteld vanwege het 35 jarig bestaan van de vereniging) kreeg spreektijd om de aanwezigen nog meer enthousiast te maken voor het lustrumprogramma van komend jaar. De opening van dit programma staat op 12 maart aanstaande gepland met een rit voor jong en oud, wielrenners en gewone fietsers , leden en niet-leden. Een unieke tocht vanuit Twello waarbij  familie en vrienden van ETT-ers maar ook mensen die gewoon gezellig willen fietsen een tocht kunnen maken. Er komen 2 verschillende afstanden voor de verschillende doelgroepen maar uiteindelijk eindigen we samen met een feestelijke afsluiting. Meer informatie hierover volgt nog via de plaatselijke media. De vergadering werd positief afgesloten met de mededeling dat er een evaluatie had plaatsgevonden van het eerste jaar met hoofdsponsor Profile Hafkamp. Beide partijen zijn erg tevreden over hoe dit verloopt en gaan de komende jaren op dezelfde voet door.

ETT_Twello

 

Bron: Voorster Nieuws