InTwello

Actie ‘Ik hou van mijn markt’

TWELLO.- Deze maand staat de Ambulante handel centraal met het thema: ‘Ik hou van mijn markt’. Het initiatief voor deze campagne is afkomstig van de WUWM, een internationale organisatie. In tal van landen is deze campagne inmiddels een gevierd thema. Reden genoeg om ook in Nederland met deze campagne te starten. De reclamecommissie van de markt in Twello heeft als eerste aanzet voor de actie ‘Ik hou van mijn markt’ de burgemeester en wethouders uitgenodigd. Op vrijdag 22 mei, tussen 15.00 en 16.00 uur, worden de bewindslieden ontvangen met koffie en koek. Daarna wordt er een rondgang over de markt gemaakt en worden al hun vragen beantwoord. Ook vertellen de marktmensen hoe belangrijk de markt voor hen is en de (lokale) gemeenschap. Dit alles vanuit de gedachte: hoe meer marktambassadeurs, hoe breder het draagvlak, hoe sterker de toekomst van de (Twellose)markt.

Marktklanten kunnen een kaartje (naam/telefoonnummer) in de actiebus deponeren en maken dan kans op een volledig verzorgde trip naar de markthal in Rotterdam op zaterdag 27 juni. Daar wordt men ontvangen met koffie, een rondleiding door de nieuwe markthal, een lunch en kan men een kijkje nemen op de markt op “De Rotte”, of winkelen in Rotterdam. Vijf personen worden hiervoor uitgeloot en mogen met een introducé op pad.